Nabídka
 

Rychlý kontakt

Rychlý kontakt

Jana Tichá
Sadovská 1090
500 02 Hradec Králové

IČ: 656 73 239
DIČ: 6360221109
 
Telefon:
kancelář: 495 217 082
mobil: 777 601 031
   
 

Nabídka

Správa a údržba bytových domů a komerčních objektů v tomto rozsahu:

 • provozní údržbu a běžné opravy nemovitostí
 • obstarání potřebných revizí
 • dle technického stavu nemovitosti podávání návrhu na případné opravy či rekonstrukce /zajištění výběrového řízení/
 • řešení havarijních situací
 • zajištění kolaudací 
 • technické předávání a přejímání bytů a nebyt.prostor
 • vedení pasportů domů, bytů a nebyt.prostor
 • zajištění provedení odečtů poměrových měřidel
 • úklid polečných prostor a uvolněných bytů , deratizace
 • zajištění pravidelné údržby zelených ploch
 • zajištění tění pronájmů uvolněných bytů a nebyt.prostor
 • vypracování nájemních smluv 
 • vedení evidence nájemníků , sledování platební morálky nájemců, upomínání neplatičů
 • zajištění předpisů nájemného dle zákona o deregulaci
 • rozúčtování služeb /vodné,stočné, elektrika spol.prostor, kominické služby, dodávka tepla a TUV, výtahy apod.
 • vyhotovení podkladů pro právní jednání
 • jednání s dodavateli služeb – pojištovna, ČEZ, RWE, VEOLIA…
 • vedení daňové evidence a zpracování daňových přiznání / daně z nemovitostí, daňě z příjmů, DPH, silniční daň, srážková daň../
 • zajištění znaleckých posudků nemovitostí
   
 
Novinky a aktuality
 
 

Odkazy
 
 
 
Copyright © 2009 Jana Tichá - správa bytových a nebytových prostor
Powered and created by E-WORKS - web studio | XHTML 1.0 | CSS 2
E-WORKS - web studio